Avbeställningsskydd

Vi rekommenderar att du tecknar ett Avbeställningsskydd som gäller om du måste avboka på grund av en skada som är relativt lindrig men som ändå gör att du inte kan rida.

Båda våra Avbeställningsskydd skyddar dig vid en sådan situation.

Avbeställningsskyddet

  • beställs när du gör din bokning
  • skall betalas i samband med betalning av resans anmälningsavgift
  • gäller från och med att du betalt premien fram till avresan

Betalt avbeställningsskydd kan inte återfås, ej heller dras av vid slutbetalningen.

Flygbiljetter omfattas ej av våra Avbeställningsskydd.

- Avbeställningsskydd Europa

Avbeställningsskydd Europa kostar 4% av resans pris per person. Det ger dig rätt att oberoende av orsak avboka resor inom Europa fram till 24 timmar före avresa. Läkarintyg krävs ej. Den enda avbokningskostnad som drabbar dig är 5% av resans pris, dock minst 400 SEK, 400 NOK, 40 EUR. Eventuell avbokning skall ha inkommit skriftligen till vårt kontor under vår kontorstid senast närmaste vardag innan avresa, dock senast 24 timmar innan avresa.

Öppet köp

Om du tecknar vårt eget Avbeställningsskydd Europa så får du även Öppet köp fram till 60 dagar innan avresa. Avbokar du din resa betalas då allt tillbaka förutom kostnaden för avbeställningsskyddet.

- Avbeställningsskydd Världen

Avbeställningsskydd Världen kostar 6% av resan pris per person. Det tecknar du för resor utanför Europa och det gäller för händelser som uppkommit plötsligt och oförutsett.

Avbeställningsskyddet gäller vid

• Akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall som drabbar dig, en nära anhörig, medförsäkrad medresenär eller någon du har för avsikt att besöka.
• Annan plötslig oförutsedd händelse som drabbar dig och som medför att du inte kan genomföra den planerade resan. Till exempel brand eller inbrott i din bostad, skilsmässa, uppsägning från en heltidsanställning.
• Oförmåga att fullfölja resans syfte, till exempel om du skadar dig så att du inte kan rida.

Intyg krävs som styrker anledningen till avbokningen.

Avbeställningsskydd Världen ger dig även möjlighet till ersättning om UD plötsligt utfärdar en avrådan i det land du planerat din resa till.

Försäkringsgivare för Avbeställningsskydd Världen är Gouda Reseförsäkring som är en del av den norska försäkringskoncernen Gjensidige.

Broschyr om Avbeställningsskydd Världen >>
Fullständiga villkor för Avbeställningsskydd Världen >>

- Om du inte har något Avbeställningsskydd

Om avbokning sker:
- tidigare än 30 dagar före avresan ska du betala anmälningsavgiften
- senare än 30 dagar och tidigare än 20 dagar före avresa ska du betala 50 % av resans pris
- senare än 20 dagar före avresa ska du betala 100 % av resans pris.

Eventuell avbokning skall ha inkommit skriftligen till vårt kontor under vår kontorstid senast närmaste vardag innan avresa.

Se även "Allmänna villkor för paketresor"

  • Vi har statlig resegaranti hos Kammarkollefiet
  • Cards Paynova logo
Powered by Travelize